Projekt

BIBPSY

BIBPSY är ett unikt biblioterapiprojekt för unga kvinnor i psykisk ohälsa. Projektet drivs av den ideella föreningen Kvinnlig Prioritet med medel från Jämställdhetsmyndigheten och pågår under perioden 2018-12-31 till 2019-11-30.

Målet med BIBPSY är att bidra till att fördjupa kunskaper om biblioterapi som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa samt sprida kunskap om metoden till relevanta aktörer.

Biblioterapi kan enklast beskrivas som användandet av litteratur för att öka individens välmående. Genom BIBPSY kommer ett 50-tal personer ur målgruppen att erbjudas målgruppsanpassad biblioterapi, med syftet att genom läsning av utvald litteratur främja välmående och personligt växande genom den reflektion och de samtal som biblioterapin innebär.

Vill du veta mer om biblioterapi och hur du eller din organisation kan använda Er av verktyget? Kontakta vår biblioterapeut: anna.karlsson@kvinnligprioritet.se så berättar hon mer!

bibliotherapy

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!