KVINNLIG PRIORITET OPINION

TW SEXUELLA ÖVERGREPP

"SiS-anställd åtalad för flera fall av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och sexuellt ofredande"

I dagarna publicerades en artikel där det framgår att en anställd på ett av Sveriges SiS-Hem åtalas för “för flera fall av sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och sexuella ofredanden”.(Artikeln hittar du här:https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7014221)

I samband med artikeln publicerades dessutom en artikel på SVT där Christoffer Rahm, överläkare i psykiatri och forskare på Karolinska Institutet, framhåller att ungdomshem (som SiS är) är en riskmiljö för övergrepp. (Artikeln hittar ni här: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/overlakare-ungdomshem-ar-en-riskmiljo-for-overgrepp ).

Att döma av artiklarna har vi idag alltså ett samhälle där personer som är i stort behov av vård och hjälp, blir utsatta av just dem som ska hjälpa dem tillbaka till ett anständigt och värdigt liv. För oss på Kvinnlig Prioritet är detta (som alla sexualbrott) helt oacceptabelt. Därför kräver  Kvinnlig Prioritet att följande sker:

  • En nationell utredning måste tillsättas för att utreda och kartlägga fall och mörkertal av sexualbrott inom de statliga institutionerna
  • En nationell kampanj för informationsspridning och medvetenhetsskapande om dessa oacceptabla maktstrukturer måste startas
  • En nationell kampanj för information till målgruppen om vart de kan vända sig både för egen räkning och vid misstanke om brott måste startas
  • Informationsspridning och utbildning till målgruppen om vilka rättigheter de har och hur de kan praktisera desamma måste ske omedelbart
  • Omedelbart måste också stöd, vård och hjälp insättas till drabbade.

Kvinnlig Prioritet vill starta ett nationellt upprop, där ovan nämnda punkter finns med. Vill du hjälpa oss att skapa detta nationella upprop? Vill du hjälpa oss att hjälpa redan utsatta människor till upprättelse och ett värdigt liv?

Kontakta oss, eller hjälp Kvinnlig Prioritet organisera sig genom att swisha valfri summa efter förmåga till: 123 166 7575

The ball is in your court,

Kvinnlig Prioritets styrelse, 2018-08-10

Vid tangenterna,

Anna Karlsson, Styrelseordförande

Skriv på Tilias namninsamling för psykisk hälsa i skolan

Kvinnlig Prioritet har skrivit under namninsamlingen, gör det du också!

“Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk (o)hälsa i skolan? Om det är självklart att prata om fysiska hälsa i skolan ska det vara lika självklart att prata om den psykiska!

 Skriv på vår namninsamling här!

Ungas psykiska ohälsa har ökat lavinartat de senaste åren. Folkhälsomyndigheten rapporterar i sin senaste rapport en fortsatt frekvent ökning. Enligt Karolinska Institutet och nationellt centrum för suicidforskning och prevention är psykisk ohälsa vanligt hos unga personer. Tidig upptäckt och insats är avgörande för förlopp och konsekvenser vid psykisk sjukdom eller ohälsa. För den unga individen har det avgörande betydelse för sjukdomsrisker och graden av psykisk hälsa som vuxen. 

Trots detta lyser psykisk hälsa som begrepp med sin sin frånvaro i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.

Införs begreppet psykisk hälsa i skolan får alla unga kunskap och medvetenhet om vad psykisk hälsa och ohälsa är. Fler skulle då tidigare få en förståelse för sin situation och kunna be om hjälp i tid.

Unga själva önskar att föra dessa samtal i sin vardag. Psykisk hälsa kan integreras i redan befintliga ämnen som Idrott och hälsa, samhällskunskap, naturkunskap och andra likartade ämnesområden. Självkänsla är ett minst lika viktigt begrepp som står för verktyg, för att hantera stress och livets utmaningar, som en naturlig del av skolan.

Tilia vill därför se att:

  1. Psykisk hälsa som begrepp förs i den svenska grundskolans respektive gymnasieskolans läroplaner.
  2. Att samtal om psykisk hälsa integreras i den svenska skolan i syfte öka medvetenheten, kunskapen och förståelsen om psykisk ohälsa bland barn och unga och ge dem verktyg att hantera livets utmaningar. Ett viktigt verktyg är självkänsla.

Vill du också se att alla unga får kunskap om psykisk hälsa i skolan?  Skriv på vår namninsamling här!

Om Tilia
Vi är en ideell förening som sedan 2012 arbetat stödjande och med påverkansarbete för unga med psykiska ohälsa. Ungas egna röster och vad vi möter i det dagliga arbetet är ledstjärna för föreningen.”

Mer om psykisk hälsa i skolan

 
 
 

""Vården sviker offer för sexövergrepp"

 

 Den 14 augusti 2018 publicerades en debatt artikel i Aftonbladet angående avsaknaden av politiska initiativ om förbättrad vård för psykisk ohälsa till följd av sexuella övergrepp och hedersförtryck. Vi på Kvinnlig Prioritet vill bidra till informationsspridning och medvetenhetsskapande. Därför ställer vi oss bakom samt delar nedan viktiga artikel.

Artikeln kan du också läsa på: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/J1AXvR/varden-sviker-offer-for-sexovergrepp

”DEBATT. #metoo borde ha inspirerat till politiska förslag om förbättrad vård för psykisk ohälsa till följd av sexuella övergrepp och hedersförtryck, men trots att det är valår har initiativen varit otillräckliga. Därför vill vi lyfta sjukvårdsfrågan och skapa dialog mellan Metoo-rörelsen och politikerna.

Upprop som #bortabrahemmavärst, #intedinhora, #underytan, #utanskyddsnät och #vårdensomsvek vittnar om traumatiserade personer som fått undermålig vård samt i de värsta fallen utsatts för kränkningar av vårdpersonal. I uppropet #omniberättarlyssnarvi vittnade 1 299 psykologer om sina patienters och klienters utsatthet – sammanlagt minst 39 500 berättelser om övergrepp.

Att prata om övergrepp är fortfarande förknippat med skam. Många berättar inte vad de utsatts för, och vården är ofta dålig på att fråga. Men det största problemet är att tillgången på verksam behandling brister.Utan behandling är risken betydande för långvarig psykisk ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression och ångest – med minskad livskvalitet samt i värsta fall självmordsbenägenhet som följd. Risken är också större att drabbas av fysisk ohälsa, missbruk eller långtidssjukskrivning.

Ett av sju politiska åtgärdsförslag från metoo-uppropens samordning berör ökade satsningar på behandling. I Almedalen visade jämställdhetsminister Lena Hallengren och Moderaternas jämställdhetspolitiska talesperson Jessica Polfjärd engagemang för frågan, men genom hela valrörelsen har vi saknat förslag på konkreta satsningar.

Uppskattningsvis får endast 5 procent av patienterna med psykisk ohälsa vård enligt nationella riktlinjer. De som söker vård efter övergrepp avvisas eller får vänta alldeles för länge, trots att effektiva psykologiska behandlingar finns. Skulle vi för något kroppsligt tillstånd acceptera att så få får rätt vård?

Föreställ er att bara 5 procent skulle få vård för livmoderhalscancer. Det skulle aldrig accepteras.Här har vården fått resurser att arbeta med informationskampanjer, screening på befolkningsnivå och omfattande rutiner för att så många som möjligt ska få behandling i ett tidigt skede.

När hundratusentals vittnat om trakasserier och övergrepp lyssnar vi – men det räcker inte att bara lyssna. Det måste till konkreta insatser och särskilda medel för målgruppen.

Vi vill se en vård som arbetar proaktivt och uppsökande, för att tidigt fånga upp dem som utvecklar psykisk ohälsa till följd av sexuell utsatthet. Det ska vara lika självklart med screening för sexuell utsatthet när det är relevant som cellprov för dem som riskerar livmoderhalscancer.

Personer i prostitution, med drogberoende eller hedersutsatta söker mer sällan vård. De bör därför få frågor om utsatthet i kontakter med socialtjänsten och andra samhällsinstanser, och vid behov hjälpas vidare till vård.Vården ska vara dimensionerad efter antal drabbade. En kraftig utökning av psykologisk behandling krävs därför inom såväl primärvård som specialistvård, både för barn och vuxna.

Metoo-uppropen besitter viktig kunskap både ur patient- och behandlarperspektiv. I #omniberättarlyssnarvi finns psykologisk expertis inom trauma och vårdutveckling som är helt nödvändig i det förändringsarbete som måste ske.

Vi bjuder nu in ansvariga politiker (däribland socialminister Annika Strandhäll och socialpolitisk talesperson för nya moderaterna Camilla Waltersson Grönvall) till ett möte i augusti.

Det är när vi tillsammans sätter oss ned och diskuterar lösningar som de bästa möjligheterna till förändring finns.

#omniberättarlyssnarvi
Amanda Simonsson, leg psykolog
Charlotte Ulfsparre, leg psykolog
Kristina Bondjers, leg psykolog och doktorand
Maria Bragesjö, leg psykolog och doktorand
Erica Mattelin, leg psykolog och doktorand
Johanna Ekdahl, leg psykolog och docent i klinisk psykologi
Kerstin Bergh Johannesson, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, med. dr.
Maria Sandgren, leg psykolog och fil. dr.
Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Olof Molander, leg psykolog och doktorand
Gustav Jonsson, PTP-psykolog”