Projekt

FEMMETON

För att sprida information om målgruppens situation och samtidigt skapa engagemang för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom en starkare digital närvaro, har Kvinnlig Prioritet startat initiativet FEMMETON.  

Kvinnlig Prioritet vill samla och bjuda in till digitala konserter där kvinnliga artister framför valfria alster. Artisten väljer själv vilka alster som framförs och hur långt densamme framträdande skall vara samt spelar själv in sitt framförande och lyfter samtidigt målgruppens situation. Genom att tillsammans sprida information om målgruppens prekära situation och behov, hoppas vi kunna göra en gemensam insats som leder till att unga kvinnor i psykisk ohälsa får det målgruppsanpassade kontinuerliga stöd som densamma idag saknas.

Lyssna på våra FEMMETON konserter här: https://www.instagram.com/kvinnligprioritet/channel/ 

Vill du eller någon du känner vara med i FEMMETON? Kontakta oss på info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer!

FEMMETON

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!