Projekt

Kvinnlig Prioritets husband

Kvinnlig Prioritet arbetar med kultur som läkande kraft – bland annat genom musik! Med hjälp av musik vill vi bidra till att vår målgrupp engagerar sig i sitt eget välmående och i längden möjliggöra för att unga kvinnor i psykisk ohälsa ska kunna ta plats och komma till tals inom kultursverige på sina villkor.

Som ett led i detta har Kvinnlig Prioritet skapat Triumf att finnas till och initiativet  FEMMETON samt arrangerar kontinuerligt forum och konserter för målgruppen och för målgruppen relevanta aktörer.

Sätt tonen – boka vårt husband för konserter och föreläsningar!

Vill du eller din organisation veta mer om vår målgrupp och samtidigt lyssna till vårt fantastiska husband? Mejla till info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer om både våra fysiska,digitala och offentliga arrangemang – och hittar en lösning tonsatt efter just era önskemål.

Kvinnlig Prioritets husband

Samantha Näverholm 

Artist – Låtskrivare

Samantha Näverholm har en bakgrund som ekonomiassistent och är verksam som artist. Det senare gör  att Samantha bidrar med stor kunskap och engagemang för att utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv utforma, skapa och genomföra event och tillställningar för Kvinnlig Prioritet.Bland annat genom att vara rösten utåt i Kvinnlig Prioritets husband och på föreningens vinylskiva Triumf att finnas till samt som ansvarig för föreningens initiativ FEMMETON.

Mathias Rexius

CEO & Grundare Rexius Records AB – Producent – Låtskrivare – Artist

Mathias är CEO samt grundare av skivbolaget Rexius Records AB och har en Associate’s Degree från Musicians Institutie i Los Angeles med huvudområde Guitar / Independent artist. Mathias har en gedigen och mångårig erfarenhet av att producera, arrangera, framföra och arbeta med musik på hög konstnärlig och professionell nivå. Bland annat genom att vidareutveckla och utmana strukturerna inom musikbranschen med fokus på innovativa, artistbaserade och nytänkande verksamhetsåtgärder som innefattar internationella musiker, samarbeten och produktioner. Som artist har Mathias genomfört över 500 livespelningar (varav den största framför 17.000 personer) och har dessutom inom Kvinnlig Prioritets verksamhet tidigare arbetat tillsammans med Kvinnlig Prioritets målgrupp i låtskrivning, arrangemang och mix/master produktionen av allkonstverket Triumf att finnas till.

Anna Maria Engberg

Musiker – Kompositör – Skådespelare och pedagog

Anna Maria Engberg är musiker och kompositör med bred erfarenhet från såväl stråkorkester, teatermusik och pop. Sång/kör, fiol, cello, gitarr, percussion. Arbetar numera i egen studio. Anna Maria är dessutom skådespelare med stor erfarenhet av gränsöverskridande scenkonst, musikteater och barnteater och har även agerat scenisk coach/regissör och gick Fridhems Folkhögskolas 2-åriga teaterlinje 2001-2004. Anna Maria har dessutom pedagogisk utbildning med rytmik och rörelse som huvudämne och stor erfarenhet av dans och koreografi och har undervisat i dans och teater på kulturskola. 

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!