Projekt

Läkande Kultur

Kvinnlig Prioritet projektet Läkande Kultur – kreativa digitala workshops!

Under 2020 skapade vi projektet Läkande Kultur för att kunna erbjuda digitala forum för unga kvinnor i psykisk ohälsa, där vi helt enkelt klickade oss in via en länk och möttes för allt från teater, stickning, konst- och bild  till biblioterapi med syftet att testa på olika konstnärliga uttryck och lära sig nya tekniker i en kravlös miljö.

Det övergripande målet med projektet var att fördjupa och sprida Kvinnlig Prioritets kunskaper om kultur som ett välmåendefrämjande verktyg för unga kvinnor i psykisk ohälsa, främst som ett verktyg i syfte att stimulera möjligheten för unga kvinnor i psykisk ohälsa att genom kulturen engagera sig i sitt eget välmående och i längden integreras i samhället på sina villkor genom workshop verksamhet, där målgruppen genom olika kulturella uttryck kan lyfta sina egna erfarenheter och problematik rörande den egna situationen utifrån sina villkor. 

Vill du veta mer om läkande kultur och hur ni kan använda er av det i din organisation? Kontakta oss på info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer!

Projektet genomfördes med hjälp av bidrag från Mölndals Stad och Jämställdhetsmyndigheten.

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!