Kvinnlig Prioritet är en ideell förening med säte i Göteborg som verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt och biblioterapeutisk forskning. Kvinnlig Prioritet har tidigare bedrivit projekt finansierat med medel från Göteborgsstad samt driver den enda globala dagstidningen utformad av och för sin målgrupp; Page Of Mind (www.pageofmind.se). Föreningen är dessutom drivande i opinionsbildande frågor som rör målgruppen och har medverkat i såväl Svenska Dagbladet som SVT opinion.

Under 2019 driver Kvinnlig Prioritet det unika och nydanande biblioterapiprojektet BIBPSY, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten; ett unikt biblioterapiprojekt som syftar till att fördjupa kunskaper om biblioterapi som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa samt sprida kunskap om metoden till relevanta aktörer.

Vår målgrupp

Kvinnlig Prioritet verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa. Unga kvinnor i psykisk ohälsa är en målgrupp som nästintill är bortglömd i sitt oftast påtvingade utanförskap. Enligt Folkhälsomyndigheten uppskattas ca 33% av kvinnor i målgruppens  ålder  lida  av  psykisk ohälsa idag. Trots den senare tidens uppmärksammande kring psykisk ohälsa  saknas det idag konkreta satsningar som implementerar verktyg och metoder för att arbeta för att kvinnor i psykisk ohälsa inte ska stå  utanför arbetsmarknaden och samhället. En motvåg som bryter denna trend är Kvinnlig Prioritets verksamhet.

Styrelse 2019

Samtliga i Kvinnlig Prioritets styrelse har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Välkommen att kontakta oss för frågor, funderingar eller samarbeten. Mejla till info@kvinnligprioritet.se eller hitta en direkt kontaktperson nedan

Anna Karlsson

Styrelseordförande
anna.karlsson@kvinnligprioritet.se

Anna Karlsson är grundare och styrelseordförande i Kvinnlig Prioritet. Anna är Litteraturvetare (Fil.Masters) och har som första person i Sverige  bedrivit biblioterapi för Statens Institutionsstyrelse. Resultatet redovisas i hennes studie Biblioterapi. Litteraturens Kraft (2018), som används som kurslitteratur vid Sveriges enda biblioterapiutbildning. Anna är en återkommande anlitad föreläsare om biblioterapi och läsning som läkande kraft och arbetar annars som konsult anseende sociala företag samt social banking.

Elvira Wahlbom

Styrelseledamot
elvira.wahlbom@kvinnligprioritet.se

Elvira Wahlbom är strategisk marknadskommunikatör samt styrelseledamot i Kvinnlig Prioritet. Elvira Wahlbom är verksam som konstnär och har stora kunskaper inom att utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv utforma, skapa och genomföra marknadsföring för att på bästa sätt nå Kvinnlig Prioritets målgrupp utifrån densammas villkor.

Samantha Näverholm
Styrelseledamot
samantha.naverholm@kvinnligprioritet.se

Samantha Näverholm är styrelseledamot i Kvinnlig Prioritet. Samantha Näverholm har en bakgrund som ekonomiassistent, montör och är verksam som artist. Det senare vilket bidrar till att Samantha bidrar med stor kunskap och engagemang för att utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv utforma, skapa och genomföra event och tillställningar för Kvinnlig Prioritet.

Patricia Lindmark Johansson
Kassör
patricia.lindmarkjohansson@kvinnligprioritet.se

Patricia Lindmark Johansson är kassör i Kvinnlig Prioritet. Patricia Lindmark Johansson har en bakgrund som ekonomi- och bokföringsassistens och är verksam inom hästsporten. Genom sitt engagemang bidrar Patricia till att bistå med kompetens i ekonomiska frågor i föreningens verksamhet samt bidrar till att utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv granska ekonomiska fördelningar på såväl nationell som internationell nivå.

Caisa Frederikke Stensgaard
Suppleant
caisafrederikke.stensgaard@kvinnligprioritet.se

Caisa Frederrike Stensgaard är suppleant i Kvinnlig Prioritet. Caisa Frederikke Stensgaard studerar kandidatprogrammet till översättare vid Göteborgs Universitet med inriktning mot engelska och spanska. Genom sitt engagemang bidrar Caisa till att hjälpa Kvinnlig Prioritets målgrupp göra sin röst hörd även i internationella sammanhang och möjliggör för att översättningar av litteratur, samverkansbrev och informationsmaterial produceras utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv.