Om oss

Kvinnlig Prioritet är en feministisk- samt demokratisk partipolitiskt och religiöst obunden ideell
förening med säte i Göteborg som arbetar med att vara ett samverkansforum och en
paraplyorganisation för kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap. Genom att driva
föreningens feministiska och globala dagstidning (Page Of Mind) utformad av och för målgruppen
och med utgivningsbevis, anordna informationsträffar, bedriva intergrationsprojekt samt genom att
bedriva biblioterapeutisk forskning och verksamhet verkar Kvinnlig Prioritet för ett jämställt
samhälle där unga kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och utanförskap ska vara fullt
intergrerade och accepterade utifrån sina individuella behov.

Verksamheten 2018

Kvinnlig Prioritet vill fokusera sin verksamhet under 2018 till att bedriva informationsspridning om
och bidra till ökad medvetenheten kring målgruppen unga kvinnor i psykisk ohälsa, utanförskap och
eller samsjuklighet. Genom att producera Page Of Mind (P.O.Manordna seminarier, föreläsningar,
utbildning, workshops och biblioterapi tillsammans med målgruppen ska detta syfte uppnås.
För 2018 finns för nuvarande tre verksamhetsmål: informationsspridning genom
media,informationsspridning genom utbildning för målgruppen, samt informationsspridning genom
att integrera samarbeten mellan för målgruppen berörda verksamheter, organisationer och företag.
Kvinnlig Prioritet såg möjligheten att med dessa verksamhetsmål öka allmänhetens medvetenhet
om målgruppens problematik, öka målgruppens medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter
samt öka medvetenheten hos för målgruppen berörda verksamheter, organisationer och företag
och på så vis bidra med nya möjligheter och integrering i samhället för målgruppen.

Följ med i diskussionen

Stöd oss

123 166 7575

Prenumerera på P.O.M