Projekt

Vi är experter på biblioterapi, psykisk ohälsa,
och att använda kultur som välmåendefrämjande verktyg.

Vi är experter på biblioterapi, psykisk ohälsa, jämställdhet, socialt företagande och feministiskt ledarskap.

Kvinnlig Prioritets husband

Sätt tonen – boka vårt husband för konserter och föreläsningar!
Med hjälp av musik vill vi bidra till att vår målgrupp engagerar sig i sitt eget välmående och i längden möjliggöra för att unga kvinnor i psykisk ohälsa ska kunna ta plats och komma till tals inom kultursverige på sina villkor.

Läs mer »

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!