Projekt

Vi är experter på biblioterapi, psykisk ohälsa,
jämställdhet, socialt företagande och
feministiskt ledarskap.

Vi är experter på biblioterapi, psykisk ohälsa, jämställdhet, socialt företagande och feministiskt ledarskap.

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!