Projekt för livet

Projektbeskrivning

Projektet För Livet var ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa,
samsjuklighet och eller utanförskap. Projektet, finansierat av Göteborgs Stad, drevs av Kvinnlig Prioritet
och syftade till att låta målgruppen med hjälp av konsten uttrycka sin individuella kamp i kontexten av
den psykiska ohälsan, samsjukligheten och eller utanförskapet. Detta skedde genom att individer från
målgruppen under projekttiden träffades i en kreativ verkstad i Kvinnlig Prioritets lokaler för att skapa
individuella konstprojekt som sedan ställdes ut för allmänheten vid projektets avslut.

Art For L♀fe kvinnodagsvernissage för projektet För Livet

Som avslutning på projektet hölls vernissage den 8 mars på Frölunda Kulturhus med stor uppslutning.
Under vernissagen uppmärksammades projektets deltagare och deras individuella konstverk, vår
styrelseordförande Anna Karlsson höll tal och det bjöds på musik av och från Kvinnlig Prioritets egna
Moa Dannefjord.

För Livet till dig?

Vi på Kvinnlig Prioritet är stolta över att vi fick möjligheten att genom För Livet kunna erbjuda kvinnor i
psykisk ohälsa, utanförskap och eller samsjuklighet ett tryggt kreativ forum att vara och verka inom. Nu
vill vi ge fler chansen att se våra talangfulla konstnärers verk! Vill du eller din organisation visa upp För
Livets utställning hos Er? Kontakta oss för mer information: info@kvinnligprioritet.se

Följ med i diskussionen

Stöd oss

123 166 7575

Prenumerera på P.O.M