BibPsy

bibpsy_kvinnligprioritet

BIBPSY är ett unikt biblioterapiprojekt för unga kvinnor i psykisk ohälsa. Projektet drivs av den ideella föreningen Kvinnlig Prioritet med medel från Jämställdhetsmyndigheten och pågår under perioden 2018-12-31 till 2019-11-30.

Målet med BIBPSY är att bidra till att fördjupa kunskaper om biblioterapi som ett verktyg för att förebygga psykisk ohälsa samt sprida kunskap om metoden till relevanta aktörer.

Biblioterapi kan enklast beskrivas som användandet av litteratur för att öka individens välmående. Genom BIBPSY kommer ett 50-tal personer ur målgruppen att erbjudas målgruppsanpassad biblioterapi, med syftet att genom läsning av utvald litteratur främja välmående och personligt växande genom den reflektion och de samtal som biblioterapin innebär.

Vill du veta mer om biblioterapi och hur du eller din organisation kan använda Er av verktyget? Kontakta vår biblioterapeut: anna.karlsson@kvinnligprioritet.se så berättar hon mer!

 


Page Of Mind

Page Of Mind (P.O.M); är en feministisk dagstidning med särskilt fokus på kvinnor i psykosocialt utanförskap. P.O.M innehar utgivningsbevis och produceras, editeras och skapas av och för målgruppen unga kvinnor i psykisk ohälsa, utanförskap och eller samsjuklighet.

Varje nummer av P.O.M utgår ifrån ett utvalt tema eller fokus och innehåller allt från biblioterapi och mindfulness till intervjuer och reportage. En stor del av P.O.Ms innehåll består av ett helt fritt forum för målgruppen; här får individer möjligheten att göra just sin röst hörd!

www.pageofmind.se


 

För Livet ; Art For Life

Projektet För Livet var ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa,
samsjuklighet och eller utanförskap. Projektet, finansierat av Göteborgs Stad, drevs av Kvinnlig Prioritet
och syftade till att låta målgruppen med hjälp av konsten uttrycka sin individuella kamp i kontexten av
den psykiska ohälsan, samsjukligheten och eller utanförskapet. Detta skedde genom att individer från
målgruppen under projekttiden träffades i en kreativ verkstad i Kvinnlig Prioritets lokaler för att skapa
individuella konstprojekt som sedan ställdes ut för allmänheten vid projektets avslut.

Art For Lfe kvinnodagsvernissage för projektet För Livet

Som avslutning på projektet hölls vernissage den 8 mars på Frölunda Kulturhus med stor uppslutning.
Under vernissagen uppmärksammades projektets deltagare och deras individuella konstverk, vår
styrelseordförande Anna Karlsson höll tal och det bjöds på musik av och från
Moa Dannefjord.