Rum för möten

För oss är det viktigt att skapa trygga rum för våra deltagare, eftersom många saknar det forumet i sin vardag, eftervård eller andra sociala sammanhang. Vi vill skapa förutsättningar för kravlösa sammanhang där deltagarna får chans att utvecklas och möta andra utifrån sina individuella behov.

Förutom workshops och projekt anordnar vi medlemskvällar med olika teman såsom filmkvällar, kreativ verkstad, biblioterapi och studiebesök.  Träffarna hålls alltid i våra lokaler, med en eller flera från föreningen på plats för att möjliggöra det kravlösa, trygga rum som vi värnar om.

Känner du någon som vill medverka? Eller vill vara med själv? Klicka här