Workshops

Fortbildning

Kvinnlig Prioritet är erfarna föreläsare, talare, seminarie- och workshophållare och erbjuder fortbildning för organisationer, företag, regional- och kommunalverksamhet inom biblioterapi, kreativ verksamhet för målgruppen. Vi erbjuder även verktyg för att kunna prata om psykisk ohälsa.

Kontakta oss så hittar vi ett upplägg som passar er och oss.

Deltagarworkshops

Vi erbjuder workshops i biblioterapi och kreativ verkstad inom skrivande, musik och konst.

Vår workshopverksamhet startas utefter behov och medel.

Känner du någon som vill vara med? Eller vill du testa själv? Kontakta oss för mer info om när nästa workshop sätts igång.