BIBPSY

bibliotherapy

BIBPSY är ett unikt biblioterapiprojekt för unga kvinnor i psykisk ohälsa.

Page of Mind

Page Of Mind (P.O.M); är en feministisk dagstidning med särskilt fokus på kvinnor i psykosocialt utanförska

För Livet; Art For Life

Projektet För Livet var ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och eller utanförskap.