Kvinnlig Prioritets husband

Sätt tonen – boka vårt husband för konserter och föreläsningar!
Med hjälp av musik vill vi bidra till att vår målgrupp engagerar sig i sitt eget välmående och i längden möjliggöra för att unga kvinnor i psykisk ohälsa ska kunna ta plats och komma till tals inom kultursverige på sina villkor.

FEMMETON

FEMMETON

Digitala konserter för unga kvinnor i psykisk ohälsa

SÄTT TONEN!

SÄTT TONEN

Se Kvinnlig Prioritets digitala konsert till förmån för unga kvinnor i psykisk ohälsa!

Triumf Att Finnas Till

Kvinnlig Prioritet Triumf att Finnas till

Triumf att finnas till är en vinylskiva med tonsättningar av Edith Södergrans alster Hyacinten, Landet som icke är och Triumf att finnas till