Bakgrund

Kvinnlig Prioritet grundades 2016 som en reaktion på att vi själva kände att det saknades ett forum anpassat efter de stöd och behov som vi behövt under en längre tid. Vi insåg också att de kunskaper och erfarenheter som vi som unga kvinnor med erfarenhet av psykisk ohälsa hade, kan användas för att tillsammans med andra i liknande situation skapa trygga forum där välmåendefrämjande kan stå i centrum; och få göra det på ett kravlöst sätt.

Utifrån att vi själva också alltid använt eller gett uttryck för våra egna erfarenheter av psykisk ohälsa genom kreativitet samt att vi utbildat oss inom kultursfären blev kreativitet en självklar utgångspunkt för de forum vi ville skapa. 

Vårt första projekt, För Livet finansierades av Göteborgs stad och innebar trygga kreativa forum för målgruppen att med hjälp av konst uttrycka sin egen historia i kontexten av psykisk ohälsa och resulterade i en vernissage vid projektets slut. 2018 fick vi sedan medel av Jämställdhetsmyndigheten att kunna erbjuda biblioterapi och har sedan dess fortsatt skapa olika projekt inom exempelvis musik, poesi och bildkonst utifrån målgruppens behov och efterfrågan.

För oss har det alltid varit viktigt att utgå ifrån och tillsammans med målgruppen bygga upp separatistiska forum där vi kunnat använda både våra egna och deras erfarenheter för att möjliggöra så trygga och kravlösa forum som möjligt. Detta har också blivit grundstenen i vad vi gör inom Kvinnlig Prioritet: kreativa forum där vi använder kultur som välmåendefrämjande verktyg utefter ett förutsättningslöst och prestationsfri förhållningssätt.