Biblioterapi

Biblioterapi kan enklast beskrivas som användningen av litteratur för att förbättra människors psykiskahälsa. Den interaktiva biblioterapi som vår biblioterapeut Anna Karlsson främst praktiserar innebär gruppsamtal där skönlitterära texter som behandlar gruppens specifika problematik eller svårigheter diskuteras.

Genom läsningen av texterna, samtalet under den biblioterapeutiska sessionen och reflektionen av de båda möjliggörs att individen skapar identifikation, erbjudas nya insikter och ökad förståelse både för sig själv och andra samt ges möjligheten att bearbeta egna upplevda trauman genom att klä dem i fiktionens ord.

I en trygg miljö

Våra biblioterapisessioner är kravlösa; du är välkommen oavsett om du har läst tio sidor eller inga alls. Det finns heller ingen form av prestationskrav i vår biblioterapi – allas läsning är lika sann och viktig. Att skapa ett forum där deltagarna känner sig hörda, accepterade, sedda och fullständigt okränkbara är också det som vår biblioterapeut sätter som högst på sin prioriteringslista; detta för att erbjuda en trygg fristad för deltagarna att verka inom.

Läs med oss!

 

Att med litteraturen som katalysator skapa en välmåendekänsla hos individen och göra detta i en trygg miljö är de grundpelare som vår biblioterapeut utgår ifrån i sin praktisering av biblioterapi. Litteraturen målgruppsanpassas och skräddarsys också efter dig som läsare; allt från omslag och tematik till textstorlek och längd anpassas.  På det sättet möjliggör vår biblioterapeut för att erbjuda en biblioterapeutisk upplevelse anpassad för just dig.