Vi är många som på olika sätt arbetar med
stöd, därför har vi samlat information om
andra platser dit du kan vända dig.

VID AKUTA SITUATIONER, RING ALLTID 112