Hjälp för dig

Vi är många som på olika sätt arbetar med
stöd, därför har vi samlat information om
andra platser dit du kan vända dig.

Vi är många som på olika sätt arbetar med stöd, därför har vi samlat information om andra platser dit du kan vända dig.

VID AKUTA SITUATIONER, RING ALLTID 112

Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell feministisk förening som grundades år 2010. Föreningens huvudverksamhet är nätbaserat stöd med jour via chatt, mail och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig som tjej. Föreningen är aktiv i västra Sverige.

BRIS (Barnens rätt i samhället)

För dig under 18 år som undrar över något och/eller behöver stöd.

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.

Vårdguiden 1177

Läs om hälsa och sjukdomar och var du kan hitta vård. Här kan du logga in och läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.  Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa hit. 

Koll på socialtjänsten

Vad gör socialtjänsten?

Terrafem

Rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst.

1000-möjligheter

Stöd och hjälp till personer upp till 25 år som upplevt/upplever sexuell utsatthet.

Ungarelationer.se

Våld i ungas partnerrelationer.

GUTS

En mötesplats i Angered (Göteborg) för unga mellan 13 och 20 år som identifierar sig som tjej.  

Lite Mycket Nu

En smsskola som motverkar stress

Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse. Under deras paraply finns 45 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka kvinnors position i samhället.

Forum Skill

Forum Skill är en resursorganisation som, med mänskliga rättigheter som utgångspunkt, driver flera olika projekt och verksamheter. Deras verksamheter består av arbetsintegrerade sociala företag, rehabiliterande kulturarbete samt en utbildningsdel.

Svenska sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan är de kristna församlingarnas gemensamma arbete i vården till tjänst för patienter, närstående och personal.

Värnet Göteborg

Värnet är en öppen mötesplats för dig som studerar på gymnasienivå eller motsvarande och har sökt eller fått uppehållstillstånd. Här får du bland annat hjälp att klara skolan, söka jobb och hitta fritidsintressen.

Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa i
Göteborg

NSPHIG arbetar för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa

ÅSS

​Vi ger stöd till dig med ångest och till dina närstående, samt verkar för era intressen i samhället