Projekt

För Livet; Art For Life

Projektet För Livet var ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och eller utanförskap. Projektet, finansierat av Göteborgs Stad, drevs av Kvinnlig Prioritet och syftade till att låta målgruppen med hjälp av konsten uttrycka sin individuella kamp i kontexten av den psykiska ohälsan, samsjukligheten och eller utanförskapet. Detta skedde genom att individer från målgruppen under projekttiden träffades i en kreativ verkstad i Kvinnlig Prioritets lokaler för att skapa individuella konstprojekt som  sedan ställdes ut för allmänheten vid projektets avslut.

Art For Life kvinnodagsvernissage för projektet För Livet

Som avslutning på projektet hölls vernissage den 8 mars på Frölunda Kulturhus med stor uppslutning. Under vernissagen uppmärksammades projektets deltagare och deras individuella konstverk, vår styrelseordförande Anna Karlsson höll tal och det bjöds på musik av och från  Moa Dannefjord.

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!