Projekt

MY BRAIN HUMS WITH SCRAPS OF POETRY AND MADNESS

Under 2021 driver Kvinnlig Prioritet projektet “My brain hums with scraps of poetry and madness”, där syftet är att skapa trygga och målgruppsanpassade litterära forum för vår målgrupp; forum där deltagarna genom skapandet av egna textuttryck kan lyfta sina egna erfarenheter och problematik rörande den egna situationen utifrån sina villkor. Projektet redovisas sedan genom publika sammanslutningar runt om i Sverige med start i september 2021 där målgruppen får framföra sina textalster och dit för målgruppen berörda aktörer  från platsens region bjuds in. Detta dels för att uppmärksamma samt skapa medvetenhet kring målgruppens prekära situation. Dels för att skapa ett tryggt litterärt forum för målgruppen att ta plats inom kultursverige på sina villkor.

Projektet genomförs med stöd från Kulturrådet och Mölndals Stad

Vill du eller någon du känner vara med i “My brain hums with scraps of poetry and madness”? Kontakta oss på info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer!

kpmybrainhums

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!