Projekt

Page of Mind

Page Of Mind (P.O.M); är en feministisk dagstidning med särskilt fokus på kvinnor i psykosocialt utanförskap. P.O.M innehar utgivningsbevis och produceras, editeras och skapas av och för målgruppen unga kvinnor i psykisk ohälsa, utanförskap och eller samsjuklighet.

Varje nummer av P.O.M utgår ifrån ett utvalt tema eller fokus och innehåller allt från biblioterapi och mindfulness till intervjuer och reportage. En stor del av P.O.Ms innehåll består av ett helt fritt forum för målgruppen; här får individer möjligheten att göra just sin röst hörd!

www.pageofmind.se

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!