Press

Kvinnlig Prioritet verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt, föreläsningar, studiecirklar och biblioterapeutisk forskning. Främst genom att vi skapar trygga och målgruppsanpassade kulturella forum för målgruppen att använda sig av i välmåendefrämjande syfte.

Mer information om vår verksamhet hittar du under fliken bakgrund.

Vill du veta mer om pågående projekt och kommande arrangemang? Kontakta oss på info@kvinnligprioritet.se så berättar vi mer