Styrelse 2021

Anna Karlsson Styrelseordförande
Verksamhetsansvarig och företrädare för föreningen, biblioterapeut och projektledare 

Anna Karlsson är litteraturvetare (fil.masters), författare och biblioterapeut som arbetar med att vidareutveckla målgruppsanpassade kulturella- och litterära forum, bland annat som producent och verksamhetsutvecklare för Textival samt som verksamhetsansvarig, biblioterapeut och projektledare i Kvinnlig Prioritet. Anna har bland annat som första person i Sverige drivit och vidareutvecklat biblioterapi som välmåendefrämjande verktyg för unga kvinnor i psykisk ohälsa för Statens Institutionsstyrelse och är en återkommande anlitad föreläsare om biblioterapi och läsning som läkande kraft och arbetar annars som konsult anseende sociala företag samt med workshopsverksamhet för målgruppen.

Anna Karlsson, biblioterapeut

Elvira Wahlbom Styrelseledamot
Ansvarig för konstnärlig workshop och marknadsföring 

Elvira Wahlbom är ansvarig för den konstnärliga verksamheten, grafisk formgivning och är styrelseledamot i Kvinnlig Prioritet. Elvira har läst konstvetenskap samt är dessutom verksam som konstnär och har stora kunskaper inom att utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv utforma, skapa och genomföra marknadsföring för att på bästa sätt nå Kvinnlig Prioritets målgrupp utifrån densammas villkor

Emelie Conrad, Styrelseledamot

Ansvarig för att skapa kulturella plattformar för målgruppen

Emelie Conrad,  är styrelseledamot i Kvinnlig Prioritet, utbildad Kulturentreprenör och inriktade sig på konstvetskap, vilket gjorde att hon allt mer intresserat sig för hur kreativt skapande kan hjälpa att få utlopp för känslor och ångest. Med detta som verktygslåda hoppas Emelie på att kunna bidra till kvinnlig prioritet med att skapa en plattform där unga kvinnor kan få hjälp och inspiration att uttrycka sig genom kreativa processer. Emelie är bosatt i Stockholm och kommer således inrikta sig mest på att arbeta med Kvinnlig prioritets digitalisering och digitala verksamhet – detta ligger inte endast i tiden utan skapar även en möjlighet för att bredda Kvinnlig prioritet och förbereda organisationen för en framtid där den kan nå ut till och hjälpa och inspirera fler

Marina Åström Styrelseledamot

Ansvarig för föreningens webbtidning Page Of Mind, bidragsansökningar, skriv verksamhet

Marina Åström är utbildad statsvetare, med särskilt intresse för genusfrågor och normer, som tycker att det behövs ett större perspektiv på genus när vi talar om psykisk ohälsa. Marina har varit en del av olika ideella föreningar under tio års tid, och menar att den kraft och engagemang som finns inom ideellt arbete slår det mesta. Genom att  vara ansvarig för Kvinnlig Prioritets tidning Page of Mind vill Marina bidra till att Kvinnlig Prioritets viktiga arbete når ut till fler, och hjälpa till att fler unga kvinnor bryter sitt utanförskap.

Anna Maria Engberg Styrelseledamot
Ansvarig för musikverksamhet

Anna Maria Engberg är musiker och kompositör med bred erfarenhet från såväl stråkorkester, teatermusik och pop. Sång/kör, fiol, cello, gitarr, percussion. Arbetar numera i egen studio. Anna Maria är dessutom skådespelare med stor erfarenhet av gränsöverskridande scenkonst, musikteater och barnteater och har även agerat scenisk coach/regissör och gick Fridhems Folkhögskolas 2-åriga teaterlinje 2001-2004. Anna Maria har dessutom pedagogisk utbildning med rytmik och rörelse som huvudämne och stor erfarenhet av dans och koreografi och har undervisat i dans och teater på kulturskola. Agneta Slonawski Suppleant
Ansvarig för skrivworkshops och att utföra biblioterapi

Agneta Slonawski är suppleant i Kvinnlig Prioritet och har en bakgrund inom psykiatrin och friskvård samt som skribent och journalist. Agnetas texter behandlar ofta frågor om försoning, skuld skam och utanförskap och hon arbetar kontinuerligt med skrift och kreativt skrivande, bland annat som undervisare på Kvinnofolkhögskolan. Sin lediga tid spenderar Agneta på Brännö med familjen, och hennes sociala engagemang lyser förutom inom Kvinnlig Prioritets verksamhet också igenom som övervakare, kontaktperson och som god man.

Julia Björk Kassör

Julia Björk är kassör i Kvinnlig prioritet och är i grunden utbildad civilekonom som under de senaste åren arbetat som verksamhetsutvecklare och projektledare. Julia har ett stort intresse för psykologi och tycker om  att måla och skriva. Tillsammans med Julias bakgrund, bidrar dessa intressen till en stabil och trygg närvaro, både för föreningens medlemmar som för föreningens ekonomiska stabilitet.