MAIA
(Kvinnlig Prioritet)
verkar för unga kvinnor i
psykisk ohälsa genom
kreativa workshops,
biblioterapi och medlemshäng.