Kvinnlig Prioritet är en ideell förening med säte i Göteborg som verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt och biblioterapeutisk forskning.


Under 2019 driver Kvinnlig Prioritet det unika och nydanade biblioterapiprojektet BIBPSY, finansierat av Jämställdhetsmyndigheten.

Nyfiken på att veta mer?
Mejla till info@kvinnligprioritet.se
eller klicka på de olika flikarna för att läsa mer om vår verksamhet