Kvinnlig priortet

Unga kvinnor i psykisk ohälsa är
en målgrupp som nästintill är bortglömd
i sitt oftast påtvingade utanförskap.

Unga kvinnor i psykisk ohälsa är en målgrupp som nästintill är bortglömd i sitt oftast påtvingade utanförskap.

Folkhälsomyndigheten uppskattas ca 33% av kvinnor i målgruppens ålder lida av psykisk ohälsa idag. Trots den senare tidens uppmärksammande kring psykisk ohälsa saknas det idag konkreta satsningar som implementerar verktyg och metoder för att arbeta för att kvinnor i psykisk ohälsa inte ska stå utanför arbetsmarknaden och samhället. En motvåg som bryter denna trend är Kvinnlig Prioritets verksamhet.

Din gåva gör skillnad!

Vill du stötta vår verksamhet utan att bli medlem? Ge valfri gåva till oss så bidrar du till att vi kan hjälpa ännu fler.

BG 5392-2035

Om oss

Om oss

Kvinnlig Prioritet är en ideell förening med säte i Göteborg som verkar för unga kvinnor i psykisk ohälsa genom opinionsbildning, projekt och biblioterapeutisk forskning.

Kvinnlig Prioritet har tidigare bedrivit projekt finansierat med medel från Jämställdhetsmyndigheten, Göteborgs Stad och Mölndals Stad samt driver den enda globala dagstidningen utformad av och för sin målgrupp samt med utgivningsbevis; Page Of Mind (www.pageofmind.se). Föreningen är dessutom drivande i opinionsbildande frågor som rör målgruppen, bland annat är föreningens ordförande representant i frågan om psykisk ohälsa i CEDAW nätverket och är kompetens försörjande i frågan i den rapport där nätverket granskar Sveriges Regering. Föreningen driver dessutom opinion genom att göra sin röst hörd i medier, bland annat genom medverkan på Bokmässan, Svenska Dagbladet, SVT opinion och Sveriges Radio. 

Under 2021 vill Kvinnlig Prioritet fokusera sin verksamhet till att möjliggöra för att öka målgruppens demokratiska inflytande i samhället och fortsätta skapa verktyg och forum för att bevaka målgruppens rättigheter och driva deras krav. Föreningen har tre prioriterade verksamhetsmål under 2021: informationsspridning till gagn för föreningens målgrupp , biblioterapeutisk forskning och verksamhet samt att arbeta med att vidareutveckla fler målgruppsanpassade verktyg inom kultur som läkande kraft. Genom att bedriva debatt och opinion, anordna seminarier, föreläsningar och utbildning samt driva biblioterapeutisk verksamhet och projekt  ska dessa verksamhetsmål uppnås.

Kvinnlig Prioritet såg möjligheten att med dessa verksamhetsmål öka allmänhetens medvetenhet om målgruppens problematik, öka målgruppens medvetenhet om sina rättigheter och möjligheter samt öka medvetenheten hos för målgruppen berörda aktörer och på så vis bidra med nya möjligheter och integrering i samhället för målgruppen

Styrelsen 2021

Samtliga i Kvinnlig Prioritets styrelse har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Välkommen att kontakta oss för frågor, funderingar eller samarbeten. Mejla till info@kvinnligprioritet.se eller hitta en direkt kontaktperson nedan

Anna Karlsson

Styrelseordförande

Anna Karlsson

...är grundare och styrelseordförande i Kvinnlig Prioritet. Anna är Litteraturvetare (Fil.Masters) och har som första person i Sverige bedrivit biblioterapi för Statens Institutionsstyrelse. Resultatet redovisas i hennes studie Biblioterapi. Litteraturens Kraft (2018), som används som kurslitteratur vid Sveriges enda biblioterapiutbildning. Anna är en återkommande anlitad föreläsare om biblioterapi och läsning som läkande kraft och arbetar annars som producent och verksamhetsutvecklare för den litterära aktören Textival
Kontakta mig

Elvira Wahlbom

Styrelseledamot

Elvira Wahlbom

är ansvarig för den konstnärliga verksamheten, grafisk formgivning och är styrelseledamot i Kvinnlig Prioritet. Elvira har läst konstvetenskap samt är dessutom verksam som konstnär och har stora kunskaper inom att utifrån ett målgruppsanpassat perspektiv utforma, skapa och genomföra marknadsföring för att på bästa sätt nå Kvinnlig Prioritets målgrupp utifrån densammas villkor
Kontakta mig

Emelie Conrad

Styrelseledamot

Emelie Conrad

..är styrelseledamot i Kvinnlig Prioritet, utbildad Kulturentreprenör och inriktade sig på konstvetskap, vilket gjorde att hon allt mer intresserat sig för hur kreativt skapande kan hjälpa att få utlopp för känslor och ångest. Med detta som verktygslåda hoppas Emelie på att kunna bidra till kvinnlig prioritet med att skapa en plattform där unga kvinnor kan få hjälp och inspiration att uttrycka sig genom kreativa processer.
Kontakta mig

Marina Åström

Styrelseledamot

Marina Åström

...är utbildad statsvetare, med särskilt intresse för genusfrågor och normer, som tycker att det behövs ett större perspektiv på genus när vi talar om psykisk ohälsa. Marina har varit en del av olika ideella föreningar under tio års tid, och menar att den kraft och engagemang som finns inom ideellt arbete slår det mesta. är utbildad statsvetare, med särskilt intresse för genusfrågor och normer, som tycker att det behövs ett större perspektiv på genus när vi talar om psykisk ohälsa. Marina har varit en del av olika ideella föreningar under tio års tid, och menar att den kraft och engagemang som finns inom ideellt arbete slår det mesta.
Kontakta mig

Anna Maria Engberg

Styrelseledamot

Anna Maria Engberg

...är musiker och kompositör med bred erfarenhet från såväl stråkorkester, teatermusik och pop. Sång/kör, fiol, cello, gitarr, percussion. Arbetar numera i egen studio. Anna Maria är dessutom skådespelare med stor erfarenhet av gränsöverskridande scenkonst, musikteater och barnteater och har även agerat scenisk coach/regissör och gick Fridhems Folkhögskolas 2-åriga teaterlinje 2001-2004.
Kontakta mig

Johna-Rose Mahdiani

Suppleant

Johna-Rose Mahdiani

Johna-Rose Mehdian är suppleant och medlemsansvarig i Kvinnlig Prioritet. Johna-Rose är född och uppvuxen i Göteborg men är nu bosatt i Umeå för vidare studier. Efter att ha följt Kvinnlig Prioritet under en längre tid valde hon att gå med i styrelsen. Som medlemsansvarig vill hon sprida ordet om biblioterapi och fortsätta arbetet med att normalisera mental ohälsa bland unga kvinnor, bland annat genom att aktivt arbeta för att synliggöra målgruppens perspektiv och forma aktiviteter och forum utifrån desammas villkor och behov.
Kontakta mig

Agneta Slonawski

Suppleant

Agneta Slonawski

..är suppleant i Kvinnlig Prioritet och har en bakgrund inom psykiatrin och friskvård samt som skribent och journalist. Agnetas texter behandlar ofta frågor om försoning, skuld skam och utanförskap och hon arbetar kontinuerligt med skrift och kreativt skrivande, bland annat som undervisare på Kvinnofolkhögskolan. Sin lediga tid spenderar Agneta på Brännö med familjen, och hennes sociala engagemang lyser förutom inom Kvinnlig Prioritets verksamhet också igenom som övervakare, kontaktperson och som god man.
Kontakta mig

Julia Björk

Kassör

Julia Björk

...är kassör i Kvinnlig prioritet och är utbildad civilekonom som under de senaste åren arbetat som verksamhetsutvecklare och projektledare. Julia har ett stort intresse för psykologi och tycker om att måla och skriva. Tillsammans med Julias bakgrund, bidrar dessa intressen till en stabil och trygg närvaro, både för föreningens medlemmar som för föreningens ekonomiska stabilitet.
Kontakta mig

Hjälp oss hjälpa!

Tillsammans kan vi göra skillnad för unga kvinnor i psykisk ohälsa!