Triumf Att Finnas Till

Kvinnlig Prioritet Triumf att Finnas till

Triumf att finnas till är en vinylskiva med tonsättningar av Edith Södergrans alster Hyacinten, Landet som icke är och Triumf att finnas till

BIBPSY

bibliotherapy

BIBPSY är ett unikt biblioterapiprojekt för unga kvinnor i psykisk ohälsa.

Page of Mind

Page Of Mind (P.O.M); är en feministisk dagstidning med särskilt fokus på kvinnor i psykosocialt utanförska

För Livet; Art For Life

Projektet För Livet var ett integrationsprojekt mellan olika konstformer av kvinnor i psykisk ohälsa, samsjuklighet och eller utanförskap.